PSD CODEC

PSD CODEC 1.7.0

Adds support for PSD and PDB files to Windows
Tải về
Người dùng đánh giá
4.8  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Ardfry Imaging, LLC | Thêm chương trình
Makes your operating system capable of opening files created with Adobe Photoshop without requiring any third-party application.
Cái PSD (Adobe Photoshop Document) Codec là một cắm-Windows Explorer, Windows Photo Gallery, và Windows 7 truyền thông Center.
View PSD tập Windows Photo Gallery và Windows Live Photo Gallery. Anh có thể xem PSD tập Media Center trên Windows 7. Bây giờ em cũng có thể xem Adobe PhotoDeluxe PDD tập tin như vậy.
Thấy ảnh mẫu cho PSD tập tập tin chuẩn mở hộp thoại. Xem PSD và PDD hồ sơ trong suốt Windows, kể cả PSD hồ sơ xuất từ khác thứ ba bữa tiệc ứng dụng như Lightwave3D và Modo.
View XMP, IPTC, và EXIF dữ liệu từ PSD các tập tin. Tìm cái file hệ thống dựa trên dữ liệu dùng Windows Desktop Search.
Yêu cầu:
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP và một WIC dựa xem
Thông tin được cập nhật vào: